Empiria Export - Import  Wies³aw Sobków

ul. S³oneczników 42     05-502  Grochowa k/W-wy

                                  POLOGNE

NIP  :  PL 521-040-66-04

          Regon 012624553

Tel  +48 22 20 19 115

fax  +48 22 10 10 983

e-mail: empiria@empiria.com.pl