Drut KolczastyDrut kolczasty Typ JOWA wykonywany z drutów stalowych.
Drut kolczasty to jest bardzo skuteczne w ochronie przed złodziejami jak i wałęsającymi się psami. Drut kolczasty produkowany jest w dwóch podstawowych wersjach - standardowego ocynkowanego jak i powlekanego. Standardowy drut to drut ocynkowany o grubości drutu przewodzącego od 2,2 do 2,5 mm.
Drut kolczasty zakłada się powyżej siatki ogrodzeniowej na pozostawionym słupku lub specjalnych ramionach zamontowanych na górnej części słupka, pochylonych pod odpowiednim kontem. Ta specjalne ramiona mocować można kilka linii drutu kolczastego. Należy pamiętać, iż ramiona powinny być skierowane do wewnątrz działki, a nie na zewnątrz. Oczywiste jest także to, iż aby w rozsądny sposób funkcjonować w obrębie ogrodzenia z drutem kolczastym wysokość siatki musi przekraczać 180cm.

Specyficznym rodzajem drutu jest koncertina, zasada działania jest podobna jak drutu kolczastego jednak zamiast kolców posiada dużą liczbę nożyków z zadziorami. Jej charakterystyka odpowiada zastosowaniu w zasiekach ogrodzeniach zaporowych i więzieniach
Parametry techniczne
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowany specjalną metodą Zincalu, tj. 1,5 raza dłuższa żywotność od 3 x Zn.
2-drytowy,
Parametry:
4-spiczasty, odstęp kolców 100 mm, długość zwoju od 50 - 500 m.
Występuje również w wersji powlekanej Ursus.
Materiały

Drut z którego produkowane s+/- siatki posiada wiele zalet.
Otulina PCV sprawia iż drut relatywnie jest bardziej miękki i mniej odporny na odkształcenia.
Podstawow+/- spraw+/- jest warstwa cynku, liczona w gramach powłoki cynkowej na metr kwadratowy powierzchni.
Zastosowanie: ochrona upraw leśnych, sadów i pastwisk.


  

  

  
  
  
EMPIRIA     EXPORT       IMPORT